Registruokit�s

Nuo baland�io 9 d. (imtinai) kaina asmeniui yra 900 Lt be PVM.

� kain� �skai�iuota: vienos dienos renginys, dalomoji med�iaga, piet�s, kavos pertrauk�l�s.


Registracijos duomenys

Vardas*:
Pavard�*:
El. pa�tas*:
Pareigos:
Veiklos sritis*:
Registruojam� �moni� sk.*:PAPILDOMOS NUOLAIDOS (tarpusavyje nesumuojamos)SPECIALI KAINA R�M�JUI
(pritaikius spec. kain�, visos kitos nuolaidos negalioja)
Sutinku, kad mano duomenys (vardas, pavard�, �mon�, el. pa�tas) b�t� atskleid�iami kitiems renginio dalyviams ry�i� u�mezgimo tikslais.


Duomenys s�skaitai

�mon�:
�m. kodas:
Adresas*:
Pa�to kodas*:  rasti kod�
Telefonas*:
Faksas:

Pastabos

Pastabos, pageidavimai:


* - b�tina �ra�yti.